Från Java till Järfälla - ”The immigrant” ska undersöka Kvarnbacken innan bostäder byggs

414 bidrag skickades in till tävlingen Inhabitant Zero, ett konstprojekt med syfte att undersöka platsen Kvarnbacken i centrala Jakobsberg inför byggandet av 800 bostäder. Ett av de vinnande bidragen kommer från Vincent Rumahloine från Indonesien som för en månad flyttar från en miljonstad på världens mest tättbefolkade ö till det lilla gula huset i stockholmsförorten Jakobsberg. 

 

Projektet ”The Immigrant” ska undersöka hur det är att ryckas upp med rötterna och flytta till en helt okänd plats.  Vincent beskriver densiteten i Bandung där han bor på Java, världens folkrikaste ö, och vill undersöka vilka mekanismer som sätts igång när man ska smälta in, upptäcka och leva på en helt annan plats. 

Inhabitant Zero är ett projekt där människor från hela världen ges möjligheten att under en månad bo i en liten gul stuga från 20-talet på Kvarnbacken i Jakobsbergs centrum. Projektet fick 414 ansökningar från personer runt om i världen. 

Inhabitant Zero är en del av stadsutvecklingsprojektet Kalejdohill som under två års tid utvecklar Kvarnbacken i Jakobsberg. Initiativtagare till Kalejdohill är HSB Norra Stor-Stockholm som tillsammans med Veidekke Bostad och Einar Mattsson står för finansieringen. 

- HSB har haft en stor del i hur Jakobsberg ser ut. Nu vill vi hitta nya sätt att upptäcka hur framtidens boende ska se ut. Järfälla är en av Stockholms och Europas mest expansiva kommuner, vilket ställer stora krav på hur vi utvecklar oss vidare. Kalejdohill är ett unikt projekt som involverar medborgare, konstnärer och arkitekter från hela världen, säger Lena Lindgren, Chef för nyproduktion, HSB Norra Stor-Stockholm. 

De vinnande förslagen presenterades på ett seminarium under torsdagseftermiddagen med motiveringar från en internationellt erkänd jury, bestående av Chus Martínez, Chef för Institutet för konst vid FHNW Academy of Art & Design, Ingo Neirmann, författare, skribent och konstnär, och Joseph Grima, arkitekt, curator och Director för IDEAS CITY. 

- Järfällabor kanske tycker det är konstigt att över 400 människor från 50 länder vill komma hit och bo en månad. Men upplevelsen att få leva någon annans liv är efterfrågad idag. Airbnb är ett bevis på att människor verkligen vill åka bort från sin egen vardag och leva i någon annans kontext, säger Joseph Grima. 

Juryns motivering för ”The Immigrant”: 

“Projektet undersöker förflyttningens påverkan när livet byggs upp på en ny plats. Migration, och de utmaningar som miljoner människor möter idag, adresseras i projektet genom viljan av att flytta hit från Java i en månad och förnimma upplevelsen av att ”bara finnas här”.

 

Övriga vinnande projekt är

 

The Resturation Act

Projektet erbjuder folk att lämna in trasiga ägodelar som sedan lagas men inte till sin ursprungliga form, utan för att skapa nya föremål.

Juryns motivering: 

”Projektet kommer att arbeta med att gemensamt laga saker och ting som ett verktyg för att komma i kontakt med människor, men också för att skapa ett språk som når ut socialt. Idén tar avstamp i platsens tradition och historia samtidigt som den har en tydlig social dimension.”

 

Light Experiment

Projektet kommer genomföras av ett par som tänker utföra olika aktiviteter under tystnad. 

Juryns motivering: 

”När vi lever i en värld som konsekvent framhåller och hyllar kommunikation så behöver vi, nu mer än någonsin, undersöka dess motsats: tystnaden. Projektet föreslår en kollektiv tystnad och meditation för att skapa nya band mellan deltagarna men också mellan platsen och dess framtid.”

 

The Internet of things

Projektet går ut på att arbeta med föremålen i det gula huset som projektdeltagarna bor i. 

-Det är ju ett pittoreskt litet svenskt hus som de ska undersöka ur ett högteknologiskt perspektiv, säger Ingo Niermann, jurymedlem. 

Juryns motivering:

”The internet of Things. Kan du föreställa dig din gamla soffa som en del av internet? Projektet föreslår ett annorlunda angreppssätt till analoga objekt som en del av vårt tekniska samhälles logik. Alla föremål har idag potential att kopplas upp och undersöka en ny dimension av kvarnen. På så sätt byggs en brygga mellan områdets för-teknologiska historia och dagens mediesamhälle.”

 

Film-dokumentation

-En plats som ska förändras behöver också dokumenteras för framtiden. Därför är detta projekt viktigt, säger Chus Martinez, jurymedlem. 

Juryns motivering: 

“Detta filmprojekt använder ett visuellt språk för att både dramatisera och dokumentera området. Genom att undersöka olika platser och bakgrunder, men också närma sig hur invånarna väljer att berätta och minnas sina liv här, skapar man en film som på ett adekvat sätt skapar ett porträtt av dagens Jakobsberg.”