HSB, VEIDEKKE och EINAR MATTSSON satsar 15 miljoner i utveckling av Kvarnbacken i Jakobsberg

Lokalt engagemang mixat med internationell inspiration är motorn i projektet Kalejdohill som nu på allvar sätter Järfälla på kartan inom arkitektur, design och stadsutveckling. Platsen är Kvarnbacken i centrala Jakobsberg. Startskottet för projektet gick i samband med att Järfälla kommun och HSB tecknade avtal om markanvisning av 600-800 nya bostäder i december 2015.

Projektet Kalejdohill, som ska utveckla platsen Kvarnbacken, tar sin utgångspunkt i vad som kan vara intressant för de som lever och bor i Järfälla, detta långt innan husen står på plats. Invånare och besökare kommer därför att bjudas in till dialoger baserade på upplevelser, installationer och workshops, ofta med arkitektur, konst och design som utgångspunkt.

Projektet löper under två år och finansieras genom ett samarbete mellan HSB, Veidekke Bostad och Einar Mattsson - de tre bolag som också kommer att utveckla bostäder runt Kvarnbacken. Parallellt med projektet Kalejdohill har ett planarbete initierats och projektet förväntas bidra med dialog, inspiration och idéer fram till dess att spaden går i backen 2018.

 - Platsen Kvarnbacken har ett fantastiskt läge i den mest spännande kommun man kan vara verksam i just nu. Men det här handlar inte bara om bostäder, kvadratmeter och hemmets fyra väggar. Det här handlar om livet mellan husen och hur vi som bostadsutvecklare kan bidra till att utveckla mötesplatser, säger Håkan Berg, vd för HSB Norra Storstockholm.

Inom ramen för projektet ska även möjligheterna undersökas att permanenta projektverksamheten Kalejdohill genom att titta närmare på formerna för att etablera ett nytt arkitektur- och designcentrum i en av Sveriges mest expansiva kommuner.

 

Mer information

Håkan Berg, VD HSB Norra Storstockholm, 070-865 48 24, hakan.berg@hsb.se

Per Jutner, VD Einar Mattsson Projekt AB, 08-586 263 40, per.jutner@einarmattsson.se

Kristian Ericsson, Affärsutvecklingschef Veidekke Bostad AB, 070-928 27 91, kristian.ericsson@veidekke.se

www.kalejdohill.com

 

Kalejdohill utgår från platsen Kvarnbacken i centrala Jakobsberg för att undersöka nya former för destinations- och platsutveckling där man använder arkitektur, konst och design för att engagera lokalt och inspirera globalt. Projektet löper under två år och finansieras genom ett samarbete mellan HSB, Veidekke Bostad och Einar Mattsson. Inom ramen för projektet undersöks även möjligheterna att etablera ett nytt arkitektur- och designcentrum i Järfälla - en av Sveriges mest expansiva kommuner.