VI KAN ALLA RELATERA TILL LJUS PÅ OLIKA SÄTT. VI BEUNDRAR DET, VI INSPIRERAS AV DET, VI LEDS AV DET, OCH VIKTIGAST AV ALLT: VI KÄNNER OSS TRYGGA I DESS NÄRVARO. 

Oftast handlar ljus i offentligt rum om det sistnämnda. Gatljus är placerade längst vägar och stigar för att tillföra säkerhet och för att vi faktiskt ska kunna hitta i mörkret. Men ljuskällor är så mycket mer än bara en praktisk tillgång, och adresserar våra sinnen på många olika plan.

I maj 2016 hölls en workshop i Jakobsbergs köpcentrum. Ungdomar från 9:e klass i en närliggande skola bjöds in för att delta. Syftet med workshopen var att inte bara prata ljus, utan även att ta fram idéer som sedan kan sättas i produktion och bli riktiga ljusarmaturer installerade på Kvarnbacken hösten 2016. Utöver det arbetades en ljusdesign fram för att temporärt lysen upp hela parken under höst och vinter 2016/2017. 

💡  😎  🌞  ☀️  🚦

Resultaten från workshopen och ljusdesignen kommer att lanseras den 30.e oktober 2016.