SEMINARIEINBJUDAN

 
 

"Invånare noll” visar vägen för framtidens byggande i Jakobsberg 

Vad kan man lära sig genom att be någon provbo ett område, vara en ”invånare noll”? Och hur kan stadsutvecklingen bli bättre genom att redan innan husen planeras involvera invånare, arkitekter, konstnärer och designers? Om detta och mycket mer kommer Joseph Grima, Chus Martínez och Ingo Niermann samtala den 1 december i Jakobsbergs centrum. 

Arrangör är projektet Kalejdohill som har uppdraget att utveckla platsen Kvarnbacken i centrala Jakobsberg innan den bebyggs. Genom konstinstallationer, experimentella designprojekt och engagemang från invånare prövas och utmanas platsen.

 
 

OM SEMINARIET

Tid:

Torsdagen 1:a december 2016 kl 15:30-17:30

Plats:

Jakobsbergs centrum, Pyramidtorget

Panel och jury: Joseph Grima, arkitekt, curator och Director för IDEAS CITY

Chus Martínez, Chef för Institutet för konst vid FHNW Academy of Art & Design, Basel samt

Ingo Niermann, författare, skribent och konstnär

Kostnad:

Kostnadsfritt

Språk:

Engelska

Tema:
What can be learned from inhabiting a place in the making?
Korta presentationer från samtliga jurymedlemmar på temat

Ett av delprojekten i Kalejdohill är Inhabitant Zero där fem personer flyttar in och blir området Kvarnbackens första invånare. Projektet har rönt stor internationell uppmärksamhet där över 340 intresseanmälningar och 100 skarpa tävlingsförslag, inkommit innan ansökningstiden löpt ut.

Seminariet inleds med att de vinnande förslagen presenteras på seminariet med motiveringar från en internationellt erkänd jury, bland andra Chus Martínez, Chef för Institutet för konst vid FHNW Academy of Art & Design.

“Ingen del av världen kan riktigt förstås utan kunskap om dess invånare, människor, djur, stenar och alla de beståndsdelar som utgör platsens stämning och känsla.”
-
Chus Martínez, Chef för Institutet för konst vid FHNW Academy of Art & Design.

 

Paneldiskussion:

Räcker det med att producera byggnader för att skapa en plats/destinaton?
Räcker tak över huvudet för social hållbarhet?
Vilka välfärdstankar är hållbara för framtiden och vilka kan utmanas?

Hur utvecklar vi verkligt hållbara städer och bostäder?
Vilka värden finns på platsen som ännu inte är

upptäckta?
Suburbia, hur kan vi utnyttja kraften i att förorterna utvecklas snabbt?

“Vi på Kalejdohill föreställer oss ett framtida samhälle, där nyfikna, proaktiva och involverade invånare skapat platsen de bor på. Men hur är det egentligen att bo på en plats innan den bebyggs? Och i så fall, hur är det att vara den första invånaren där? Det finns många frågeställningar, men det finns också många svar – och dom vill vi ta reda på genom Inhabitant Zero.”

- Andreas Angelidakis, Kreativ Ledare Kalejdohill

 

Om Inhabitant Zero

Vinnarna får ett stipendium på 4000 och ska under en månads tid bosätta sig i ”Det Gula Huset” för att utforska Kvarnbacken. Under sin tid i huset kommer alla deltagare att ha öppet hus för besökare, samt delta i en slututställning med det verk/dokumentation som skapats under deras tid i huset.

Om Järfälla som plats

Seminariet och projektet Inhabitant Zero fokuserar på möjligheter utanför storstadens centrala delar. Järfälla är en av de snabbast växande platserna i Stockholm, där man siktar på att bygga 18 000 bostäder till år 2030. Projektet Kalejdohill tittar på hur området Kvarnbacken kan utvecklas både genom att ta hänsyn till det svenska arvet med välfärdsstaten, men även för hur bostäder och destinationer ska fungera för framtidens bosättare i Järfälla.

ppl4.gif

Om Kalejdohill

Kalejdohill är ett destinations- och stadsutvecklingsprojekt som har uppdraget att utveckla platsen Kvarnbacken i centrala Järfälla innan den bebyggs. Kalejdohill samlar kommun, invånare, arkitekter, designers, byggare och intresserade, för att tillsammans pröva platsens potential som mötesplats och destination i den växande staden. Ett lokalt och internationellt engagemang är avgörande för att projektet ska lyckas.

Över en tvåårsperiod kommer Kalejdohill, genom ett samarbete med HSB, Veidekke Bostad och Einar Mattsson, att driva en rad olika projekt genom dialog med lokalbefolkningen i Järfälla och med partners i både Sverige och internationellt. En serie av installationer kommer att finnas tillgängliga som utställningar för allmänheten på Kvarnbacken, i Jakobsbergs Centrum, samt på sociala medier som YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest och Facebook.

 
 
 
 

Mer information om Inhabitant Zero och seminariet

Mia Lundström, projektledare Kalejdohill, +46 708-483 313, mia@mialundstrom.se
Andreas Angelidakis, kreativ ledare Kalejdohill, +30 694 488 2331,
andreas.angelidakis@gmail.com

Anmälan

Ring eller mejla Sara Steele, ansvarig kommunikation, +46 76 390 90 00 eller info@kalejdohill.com

 

För mer info om jurymedlemmarna och projektet Kalejdohill:

www.kalejdohill.com

www.inhabitantzerocompetition.com

http://www.facebook.com/kalejdohill

https://www.hsb.se/norrastorstockholm/

http://veidekkebostad.se/

http://www.einarmattsson.se/