Back to All Events

Seminarium: Snabbare och samtidigt mer demokratisk planprocess, går det?

Välkommen till Kalejdohills seminarium i Almedalen om demokrati i planprocessen!

I detta seminarium ställer vi frågan om en part här måste vinna och i så fall vilken? Eller om det finns möjligheter att tillfredställa olika behov. Trots att det är kamp om olika valutor. För byggarna handlar det om pengar, för politiken om väljare och för invånarna stolthet.

Planprocessen har både utretts och diskuterats. Från byggindustrin framförs det att den är för långsam och krånglig och att överklagandeprocesser allt för ofta leder till förseningar vilket är det samma som fördyrningar. Att den krångliga planprocessen är en av orsakerna till dagens bostadsbrist. Nu efterfrågas kortning och förenkling. Från annat håll framhålls istället att planprocessen ändå inte är tillräckligt demokratisk och involverande av medborgarna. Att själva samrådsförfarandet inte är tillräckligt. Att det behövs mer dialog och längre processer för att medborgarna ska känna sig trygga att ha inflytande. Att dialogen är vägen till färre överklaganden.

Medverkande:
Erik Adolfsson, Planeringsarkitekt, Sveriges Arkitekter
Hanna Brogren, Kommunikationskonsult
Jonas Erkenborn, VD, HSB Bostad
Mårten Leringe, Arkitekt, C.F. Møller
Per Markus Risman, Vice ordförande, Jagvillhabostad.nu
Regina Kevius, Stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs stad
Teo Strömdahl Östberg, Moderator

Varmt Välkomna!

Länk till almedalskalendariet:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46961?redir

Facebook Event