Back to All Events

Seminarium: Social Hållbarhet Som Affärsmodell

Välkommen till Kalejdohills seminarium i Almedalen om social hållbarhet som affärsmodell!

Är stadsutveckling bara något för experter inom plankåren. Eller kan stadsutveckling ta hjälp och inspiration från invånare och konstvärlden. Ungefär som modeindustrin alltid spanar på streetmodet för att inspireras.

Kalejdohill är ett stadsutvecklingsprojekt initierat av HSB Norra Storstockholm och drivs tillsammans med Veidekke Bostad och Einar Mattsson. Kalejdohill är projektet som gav förutsättningar för den markanvisning om 800 bostäder på Kvarnbacken i centrala Järfälla. 15 miljoner satsas enskilt av byggherrarna för att bidra till stads- och destinationsutveckling i ett större perspektiv än hemmets fyra väggar. Målsättningen är tydlig – att utveckla destinationen Järfälla och särskilt parkområdet Kvarnbacken genom att aktivera och engagera invånare och experter utifrån i frågor om arkitektur, konst och design. Effektmålet är social hållbarhet. Alla tycks så här långt vara vinnare. Kommunen blir mer attraktiv, invånarna är delaktiga, värdet av marken ökar.

Medverkande:
Cathrine Holgersson, VD, Gavlegårdarna
Elias Aguirre (S), Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Linköping kommun
Emelie Grind, Stadsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun
Håkan Berg, VD, HSB Norra Stor-Stockholm
Mikael T Eriksson (M), KSO, Sundbybergs stad
Torleif Falk, Stadsarkitekt, Stockholms stad
Victoria Percovich Gutierrez, Social Hållbarhetsstrateg, White Arkitekter
Mia Lundström, Moderator


Varmt Välkomna!


Länk till almedalskalendariet:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46943?redir

Facebook event