Pop-up Frågor

Pop-up Frågor

0.00

Hur föreställer du dig Kvarnbacken om, låt oss säga, 10 år? 

Var ser du dig själv om 10 år, vad sysslar du med då? Var befinner du dig? 

Hur skulle du vilja att det var? 

Vad tycker du om Kvarnbacken? 

💬

Add To Cart

Kalejdohill föreställer sig ett samhälle och en urban plats där invånarna är involverade och proaktiva i skapandet av platsen de bor. 

52 ungdomar i åldern 15-19 år, arbetade under sommaren 2016 med att göra Kvarnbacken till en plats där de själva, deras vänner, andra invånare och besökare kan hänga och delta i aktiviteter. 

En rad olika events arrangerades såsom racketspel, utomhusbio, konserter, kafé, utomhus måleri, pensionärsgympa och trumlektioner. Polisen och brandkåren engagerade sig även i återupplivandet av backen, och gjorde ett besök för att visa hur de arbetar, deras utrustning och prata med invånarna. I slutändan började fler och fler människor att besöka denna centrala plats som hade blivit åsidosatt under en lång tid. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner med ca 70 000 invånare, blev det tydligt att få har glömt bort Kvarnbacken – de behövde bara bli välkomnade igen.

Sommarjobbarna fick även i uppgift att ställa frågor till besökarna på Kvarnbacken angående deras tankar kring platsen, hur de föreställde sig parker generellt, om platsens historia och de framtida bostäderna som planeras i området. Varje aktivitet, intervju och möte dokumenterades, och teamet bakom Kalejdohill bestämde sig för att använda Jakobsberg centrum för att fortsätta dialogen med invånarna. 

Nu, med utökade attribut på projektets hemsida samt social medier, är målsättningen att samla ihop och engagera invånarnas kunskap, erfarenhet och tankar om platsen Kvarnbacken och om framtiden. Den information vi får genom att ställa frågor och presentera svar, kommer att användas för att influera den planprocess som löper parallellt med projektet Kalejdohill.

Vi är säkra på att det finns saker som vi inte vet, med med hjälp av den dokumenterade informationen och det pågående engagemanget av invånarna, tror vi att vi kommer att få reda på just vad som ännu inte tagits i beaktning…