Login Gate

Login Gate

0.00

Förr i tiden hade de flesta Folkparker någon form av entré – ett vändkors, en finare portal eller en utsmyckad port. 

Add To Cart

Förr i tiden hade de flesta Folkparker någon form av entré – ett vändkors, en finare portal eller en utsmyckad port. 

Dessa entréer bjöd inte bara in till platsen, utan gjorde dem även relevanta. De skapade frågeställningar om vad som skulle kunna finnas där inne – vad kommer jag se, uppleva och upptäcka på andra sidan entrén?

🚪 🌷 🌲 🌳 🌻

Med avstamp Folkhemmet och med inspiration från Folkparken, är syftet med tävlingen JÄRFÄLLA LOG-IN-GATE att inhämta idéer som tolkar, designar entréer till den framtida mötesplatsen Kvarnbacken. Två vinnande bidrag kommer att uppföras under hösten 2016.