Publikationer

Publikationer

0.00

I samarbete med Arkitektur Förlag kommer en serie av publikationer att presenteras under 2017 som följande:

  • LOGIN Gate tävling – 330 förslag för entréer till ett allmänt rum under utveckling (februari 2017)

  •  Berättelse tävling publikation (Augusti 2017)

  • SUPERBENCHES (September 2017, i samarbete med PIN-UP Magazine) 

  • Desire Lines (December 2017) 

Med målsättningen att kontinuerligt engagera och informera allmänheten kommer mindre publikationer att offentliggöras med texter och bilder genererade i samarbete med invånarna. Innehållet av varje publikation kan vara samlade resultat från barnworkshops, serietecknings-workshops, guerilla light movement, intervjuer med invånare, storytelling och mycket mer. 

📖  📗  📙  📘

Add To Cart