Inhabitant Zero

Inhabitant Zero

0.00

Det bodde åtminstone en invånare på Kvarnbacken förut – mjölnaren. Men sedan kvarnverksamheten stängdes ned i och med industrialismen och därefter även brann ner, har ingen verksamhet bedrivits på backen. Detta håller dock på att förändras i samband med den pågående planeringsprocessen av bostäder runt Kvarnbacken. 

Efter juryns överläggning den 1 december mellan Joseph Grima, Chus Martinez och Ingo Niermann, är vi nu glada att kunna presentera de fem vinnande projekten vilka ska förverkligas som Invånare Zero genom att bo i Gula huset på Kvarnbacken under en månad var är:

 

”The Restoration Act” 🔨

COCO DERENNE

Projektet kommer att arbeta med att gemensamt laga saker och ting som ett verktyg för att komma i kontakt med människor, men också för att skapa ett språk som når ut socialt. Idén tar avstamp i platsens tradition och historia samtidigt som den har en tydlig social dimension.

“The Internet of Things” 📡

MATTHEW STEWART

The internet of Things. Kan du föreställa dig din gamla soffa som en del av internet? Projektet föreslår ett annorlunda angreppssätt till analoga objekt som en del av vårt tekniska samhälles logik. Alla föremål har idag potential att kopplas upp och undersöka en ny dimension av kvarnen. På så sätt byggs en brygga mellan områdets för-teknologiska historia och dagens mediesamhälle.

”Living in a world” 🌎

TAMAS SZVET & KLARA PETRA SZABO

När vi lever i en värld som konsekvent framhåller och hyllar kommunikation så behöver vi, nu mer än någonsin, undersöka dess motsats: tystnaden. Projektet föreslår en kollektiv tystnad och meditation för att skapa nya band mellan deltagarna men också mellan platsen och dess framtid.

”Documentary” 📽

GIOVANNI PAPINI

Detta filmprojekt använder ett visuellt språk för att både dramatisera och dokumentera området. Genom att undersöka olika platser och bakgrunder, men också närma sig hur invånarna väljer att berätta och minnas sina liv här, skapar man en film som på ett adekvat sätt skapar ett porträtt av dagens Jakobsberg.

“The immigrant” ✈️

VINCENT-RUMAHLOINE

Projektet undersöker förflyttningens påverkan när livet byggs upp på en ny plats. Migration, och de utmaningar som miljoner människor möter idag, adresseras i projektet genom viljan att flytta hit från Java i en månad och förnimma upplevelsen av att ”bara finnas här.

Add To Cart
 
 

Det bodde åtminstone en invånare på Kvarnbacken förut – mjölnaren. Men sedan kvarnverksamheten stängdes ned i och med industrialismen och därefter även brann ner, har ingen verksamhet bedrivits på backen. Detta håller dock på att förändras i samband med den pågående planeringsprocessen av bostäder runt Kvarnbacken. 

Men varför vänta på nya invånare när ett Gult hus på Kvarnbacken står tomt?

Originalhuset där mjölnaren bodde brann ner, precis som kvarnen, under tidigt 1900-tal, och det hus som står där idag byggdes under 1920-talet. Trots det har både det Gula huset och Kvarnbacken varit mer eller mindre övergivet under en lång tid. Samtidigt som backen håller på att komma till liv igen, vill vi bjuda in den första temporära invånaren att bo i det Gula Huset som ett ytterligare bidrag och redskap för research och undersökning av platsens framtida utveckling. Målsättningen är att inspirera, engagera och ge energi till utvecklingen av Kvarnbacken som en framtida hemvist. 

🙎🏻 👩🏻 👨🏻 👦🏾 🤖

Men varför vänta? 

Originalhuset där mjölnaren bodde brann ner, precis som kvarnen, under tidigt 1900-tal, och det nya huset byggdes sent under 1920-talet. 

Trots det har både det Gula huset och Kvarnbacken varit mer eller mindre övergivet under en lång tid – Vilket också håller på att förändras. 

Samtidigt som backen håller på att komma till liv igen, vill vi bjuda in den första temporära invånaren att bo i det Gula Huset som ett ytterligare bidrag och redskap för research och undersökning. Målsättningen är att inspirera, engagera och ge energi till utvecklingen av Kvarnbacken som ett framtida hem. 

Öppen idétävling - antagning

Kalejdohill föreställer sig en stad där dess nuvarande och framtida invånare är involverade och proaktiva i att skapa platsen där de bor. Är du den första invånare på Kalejdohill?

Bo i ett gult hus i en månad, ta fram en studie, en dagbok eller en undersökning? Berätta för oss hur det är att bo i ett främmande land, i ett stadsutvecklingsområde som ännu inte är bebyggd? Invånare Zero är tävling med syfte att bidra till platsens utveckling.

En internationell jury kommer att välja ut fem förslag bland alla inskickade bidrag. Var och en för en 1 månad lång residens i det Gula Huset på Kvarnbacken.

Tävlingen bjuder in individer eller grupper av individer att skicka in ett projektförslag, en idé, för deras 1-månad långa residens. Förslagen skulle kunna vara en studie om närområdet, en dokumentär av deras boende på platsen, en undersökning om utmaningen att bebo en plats som ännu inte är utvecklad, en närmare titt på vad livet i en av Stockholms förorter innebär, en undersökning om den mötesplats som håller på att skapas, en arkivstudie om historien knuten till platsen Kvarnbacken, eller vad som helst – Överraska oss! 

Invånare Zero är öppen för examinerade studenter och professionella inom urbanism, konst, design, arkitektur, sociologi, migrationspolitik, arkeoloi, litteratur och mycket mer. 

Vi söker nyfikna individer eller grupper som är intresserade av hur världen fungerar. Förslagen uppmuntras att presentera på vilket sätt de skulle kunna engagera, involvera eller relatera till platsen, huset eller invånarna i Jakobsberg och Järfälla.

http://www.inhabitantzerocompetition.com/finished-residencies

Läs mer på  http://www.inhabitantzerocompetition.com