Gula Huset

Gula Huset

0.00

Placerat på Kvarnbacken, i närheten av en av entréerna till parken, finns ett litet, gult hus. Det brukade tillhöra mjölnaren, vars jobb var att mala den lokala veten och i stort sett föda samhället omkring Kvarnbacken.

Som historien spelades ut, brann kvarnen ner ett antal gånger under 1900-talet, och det gjorde även mjölnarens hem. 

Huset som finns på Kvarnbacken nu, byggdes under 1920-talet och är pittoreskt omgivet av äppelträd, bärbuskar och en rad olika blomväxter under våren.

Med start i Oktober 2016 kommer det att hållas sporadiska aktiviteter i det Gula huset, såsom en konferens med barn om städer och påhittade bostäder, en serieteckningsworkshop inriktad mot att fånga historier om huset och backen, utställningar och presentationer om vad Kalejdohill har resulterat i så här långt, workshops om pågående planprocess och mycket mer. Gula Huset kommer också att bli en informationspunkt för den framtida bebyggelsen. 

Ett närmare program för aktiviteter i Gula Huset kommer att presenteras på vår hemsida, på Facebook och i andra kanaler under hösten – håll utkik!

http://www.inhabitantzerocompetition.com/finished-residencies

Add To Cart
This film was made as part of Coco Derenne’s month long Inhabitant Zero residency for Kalejdohill, Sweden following her Research and Development project; The Restoration Act. The final exhibition transformed the yellow house into a living museum, displaying more than 50 objects restored, repaired and reworked by the artist after being donated by Järfälla residents in an amnesty of Broken things. Some resemble their original form others have been re-appropriated to form part of a multi-sensory installations. The exhibition also sees the launch of The Family Knife, a mini publication of prose and poetry written by the artist. The project has been featured on Stockholm’s P5 radio and national newspaper Dagens Nyheter as well as in the local press.
HOUSE OF SILENT - project Klára Petra Szabó & Tamás Szvet - cooperation Inhabitant Zero Residency Program Kalejdohill, Jacobsberg, Järfälla, Stockholm / SE 08.03.-05.04.2017 The House of Silent collaboration project created for Kalejdohill, as part as the Inhabitant Zero Residency program. We designed a practice of silence, for the locals and for ourselves.