Desire Lines

Desire Lines

0.00

Målsättningen med detta projekt är att experimentera med ”Desire lines” som ett verktyg i stadsplanering.

Entréerna till Kvarnbacken, SUPERBENCHES, sommarkaféet, det Gula Huset och förstås, de närliggande skolorna, tågstationerna, simbassängerna och gymnastikhallarna – är alla destinationer på ett sätt eller ett annat. Platser att besöka eller platser att passera. Ofta finns det en gångväg som redan är utformad tidigt i en planprocess och som sedan blir en invit, eller till och med ett krav - ”Gå här!”.  

Men är denna utformade gångväg alltid den väg vi föredrar att gå? Hur skulle gångvägarna på Kvarnbacken se ut om de var utformade naturligt, som spår av mänsklig aktivitet innan husen ens finns på plats?  Hur skulle det påverka stadsplanering och hur skulle framtida bostäder kunna förhålla sig till var människor redan har satt ned sina fötter? 

🚶🏻 🏃🏽 🔍 👓 🚶

Desire lines är ett experimentellt verktyg för att finna invånarnas relation till parken, den framtida byggda omgivningen, de närliggande faciliteterna, och mest av allt – deras fantasi.  Under en sexmånadersperiod kommer Kalejdohill-teamet att spåra och kartlägga de desire lines, eller stigar och spår som skapas i snön och i vårgräset. Resultatet informeras sedan till planerare och arkitekter som jobbar på med utvecklingen av området. Eftersom Kalejdohill kontinuerligt presenterar nya aktiviteter, installationer och event är det förväntat att desire lines kommer att förändras. 

Desire lines kommer löpande att presenteras på projektets hemsida samt i det Gula Huset och köpcentrumet.

Add To Cart